Đang thực hiện
Hotline : 091.437.4456
Giai phap top adv

THẨM ĐỊNH GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Thẩm định giá quyền sử dụng đất là số tiền ước tính về giá trị của quyền sử dụng đất,quyền khai thác tài sản trên đất so với các giao dịch đang được mua bán trên thị trường vào thời điểmthẩm định giá và cho một mục đích ..
THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
Đăng ngày: 05/04/2021

Dịch vụ thẩm định giá trị doanh nghiệp của OVI sẽ giúp cho các công ty tư nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhà nước... trong việc: chứng minh năng lực tài chính; cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh; phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A); thành lập hoặc...

Xem thêm

Đối tác và khách hàng của chúng tôi