Đang thực hiện
Hotline : 091.437.4456
Giai phap top adv

BỘ TÀI CHÍNH YÊU CẦU CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ

Đăng ngày 10/03/2022

Ngày 12/1, Bộ Tài chính có công văn số 462/BTC-QLG gửi các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và công văn số 463/BTC-QLG gửi các công ty thẩm định giá nhằm tăng cường chấn chỉnh hoạt động thẩm định giá của Nhà nước.
\r\n 
\r\nThực tế cho thấy, hoạt động thẩm định giá bao gồm thẩm định giá của nhà nước và thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, giúp tiết kiệm chi tiêu trong đầu tư mua sắm tài sản, chống lãng phí, thất thoát trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chủ tài sản, các nhà đầu tư và các bên liên quan tham gia giao dịch…
\r\n 
\r\nTuy nhiên, thời gian qua đã xuất hiện một số doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá hành nghề vi phạm quy định của pháp luật về thẩm định giá, đáng chú ý là những vi phạm về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong quá trình hoạt động nghề nghiệp nên ảnh hưởng đến kết quả thẩm định giá; qua đó gây thất thoát ngân sách nhà nước, giảm hiệu quả đầu tư, tạo gánh nặng cho xã hội… điển hình là vi phạm trong hoạt động mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, giáo dục và thẩm định giá đất cụ thể thời gian qua.
\r\n 
\r\nNhằm ngăn chặn hiện tượng tiêu cực, kịp thời chấn chỉnh các hoạt động thẩm định giá, cũng như tăng cường vai trò của hoạt động thẩm định giá của nhà nước; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đầy đủ và đúng thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá được quy định tại Điều 5 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; Đảm bảo thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục thẩm định giá của nhà nước tại khoản 2 Điều 31 và Điều 44, 45, 46 của Luật Giá và Mục 4 (từ Điều 23 đến Điều 32) Nghị định số 89/2013/NĐ-CP; Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất, cũng như quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Luật Đất đai năm 2013.
\r\n 
\r\nTrong cùng ngày, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đã gửi công văn số 463/BTC-QLG đến các doanh nghiệp thẩm định giá yêu cầu Tổng giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá, các thẩm định viên về giá hành nghề cần tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thẩm định giá, Hệ thống Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan khác. Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình thẩm định giá, các quy định về các cách tiếp cận và phương pháp trong thẩm định giá; phát hành Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá đúng theo Mẫu quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05; tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, giữ vững tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, theo đó chú trọng đến tính độc lập, khách quan và tuân thủ đúng pháp luật.
\r\n 
\r\nBên cạnh đó, doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá chủ động cập nhật những quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động thẩm định giá, đặc biệt nghiên cứu và tuân thủ đúng các quy định mới tại Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật giá về thẩm định giá để thực hiện hoạt động hành nghề từ 01/01/2022.
\r\n 
\r\nCác doanh nghiệp ban hành quy định về kiểm soát chất lượng thẩm định giá nội bộ của doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những sai sót trong quá trình thẩm định giá. Đồng thời, chủ động trong việc thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giá của doanh nghiệp; thực hiện lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06 và báo cáo kịp thời với Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) khi có sự thay đổi thông tin về doanh nghiệp và thẩm định viên theo đúng quy định tại Điều 17 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ.
\r\n
\r\nVăn bản gốc: 
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM221494
\r\n
Tin liên quan
10/03/2022 17:27
CHÍNH SÁCH VỀ ĐẤT ĐAI, BẤT ĐỘNG SẢN CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3/2022
10/03/2022 17:19
HƯỚNG DẪN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỔ PHẦN HÓA
GIÁM ĐỊNH VẬT TƯ, MÁY MÓC, THIẾT BỊ
05/04/2021
Dịch vụ giám định máy móc thiết bị của OVI giúp các nhà nhập khẩu/ nhà đầu tư hay các...
THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
05/04/2021
Dịch vụ thẩm định giá Bất động sản của OVI sẽ giúp cho các tổ...
THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC, THIẾT BỊ
05/04/2021
Dịch vụ thẩm định máy móc thiết bị của OVI sẽ phục vụ các chủ...
DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM
05/04/2021
Dịch vụ giám định bảo hiểm của OVI sẽ giúp các chủ đầu tư, doanh nghiệp, công ty bảo...
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline 1:024.6260.5645

Hotline 2:090.459.9898

Hotline 3:091.437.4456

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần
Chúng tôi trên MXH

Đối tác và khách hàng của chúng tôi