Đang thực hiện
Hotline : 091.437.4456
Giai phap top adv

THẨM ĐỊNH GIÁ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Xác định giá trị của một quyền sở hữu trí tuệ phụ thuộc vào thời gian, địa điểm và tính sinh lời của loại tài sản đặc biệt này. Ngay khi đăng ký quyền sở hữu trí tuệ thì người sở hữu cũng không tính hết được tính hữu dụng và khả năng ...

Đối tác và khách hàng của chúng tôi