Đang thực hiện
Hotline : 091.437.4456
Giai phap top adv

GIÁM ĐỊNH


"Giám định là xem xét thiết kế sản phẩm, sản phẩm, quá trình hoặc thiết trí và xác định sự phù hợp với các yêu cầu cụ thể hoặc xác định sự phù hợp với các yêu cầu chung trên cơ sở đánh giá của các chuyên gia."
 (TCVN ISO/IEC 17000:2005).
GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA VÀ KHOÁNG SẢN
GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA VÀ KHOÁNG SẢN
Đăng ngày: 05/04/2021

Dịch vụ giám định của OVI  giúp chứng minh lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu phù hợp với hợp đồng mua bán và các quy định quản lý của nhà nước, tiến hành kiểm tra và cấp kết quả về thực trạng hàng hóa, bảo vệ giá trị hàng hóa, đặc biệt là giảm thiểu rủi ro và tổn thất thương mại cho các bên liên...

Xem thêm
GIÁM ĐỊNH XĂNG DẦU
GIÁM ĐỊNH XĂNG DẦU
Đăng ngày: 05/04/2021

Dịch vụ giám định xăng dầu chuyên nghiệp của OVI giúp khách hàng bảo vệ được lợi ích tài chính của mình trong giao nhận hàng hóa, lưu trữ, chuyên chở và các hoạt động kinh doanh khác. Hàng hóa giám định và kiểm nghiệm bao gồm dầu thô, dầu tinh luyện và các sản phẩm xăng dầu.

Xem thêm
GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU
GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU
Đăng ngày: 05/04/2021

Dịch vụ giám định Hàng hóa xuất, nhập khẩu của OVI sẽ phục vụ cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, … chứng minh lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu có đáp ứng yêu cầu với hợp đồng mua bán, giám định chất lượng, giám định số lượng hàng hóa, giám định sự thiếu hụt hàng hóa, chứng...

Xem thêm
GIÁM ĐỊNH CHO CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC
GIÁM ĐỊNH CHO CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC
Đăng ngày: 05/04/2021

Dịch vụ giám định cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác của OVI sẽ phục vụ các Cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân… trong việc: Sử dụng kết quả giám định của bên thứ ba trung lập, khách quan để làm bằng chứng chứng minh nghĩa vụ thực hiện hợp đồng của mình; giảm được tổn phí về...

Xem thêm
GIÁM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN DỰ ÁN
GIÁM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ngày: 05/04/2021

Dịch vụ giám định và ấn dự án của OVI sẽ phục vụ các Cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân… trong việc:  hỗ trợ nhà đầu tư lập dự án đầu tư, hạn chế sai lầm trong các quyết định đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư; giám định tình trạng thiết bị máy móc trước khi lắp đặt; giám...

Xem thêm
DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM
DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM
Đăng ngày: 05/04/2021

Dịch vụ giám định bảo hiểm của OVI sẽ giúp các chủ đầu tư, doanh nghiệp, công ty bảo hiểm, cá nhân... xác định nguyên nhân tai nạn có thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hay không, xác định mức độ tổn thất từ đó làm cơ sở cho việc hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường tiếp theo. đưa ra cácbiện pháp xử lý...

Xem thêm
GIÁM ĐỊNH VẬT TƯ, MÁY MÓC, THIẾT BỊ
GIÁM ĐỊNH VẬT TƯ, MÁY MÓC, THIẾT BỊ
Đăng ngày: 05/04/2021

Dịch vụ giám định máy móc thiết bị của OVI giúp các nhà nhập khẩu/ nhà đầu tư hay các cơ quan quản lý Nhà nước, v.v… chứng minh lô hàng hóa đúng chủng loại, qui cách và đặc tính; giám định số lượng, chất lượng và tình trạng máy móc thiết bi; Giám định phạm vi sử dụng và tính chuyên dùng máy móc...

Xem thêm

Đối tác và khách hàng của chúng tôi