Đang thực hiện
Hotline : 091.437.4456
Giai phap top adv

Tin tức

GIÁM ĐỊNH CHO CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC
GIÁM ĐỊNH CHO CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC
Đăng ngày: 05/04/2021

Dịch vụ giám định cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác của OVI sẽ phục vụ các Cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân… trong việc: Sử dụng kết quả giám định của bên thứ ba trung lập, khách quan để làm bằng chứng chứng minh nghĩa vụ thực hiện hợp đồng của mình; giảm được tổn phí về...

Xem thêm

Đối tác và khách hàng của chúng tôi