Đang thực hiện
Hotline : 091.437.4456
Giai phap top adv

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
THÔNG BÁO CÔNG BỐ DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VÈ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TẢI SẢN NĂM 2021.
THÔNG BÁO CÔNG BỐ DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VÈ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TẢI SẢN NĂM 2021.
Đăng ngày: 05/04/2021

Thông báo số 1079/TB-BTC về việc công bố danh sách thẩm định viên vè giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tải sản năm 2021.

Xem thêm
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2021 TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2021 TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đăng ngày: 01/04/2021

\\r\\n Ngày 25/01/2021, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định 01/2021/QĐ-UBND, 02/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trong một số trường hợp. Cụ thể:

Xem thêm
BẢNG GIÁ ĐẤT HÀ NỘI 2021 CẬP NHẬT MỚI NHẤT
BẢNG GIÁ ĐẤT HÀ NỘI 2021 CẬP NHẬT MỚI NHẤT
Đăng ngày: 01/04/2021

\r\n Theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ban hành ngày 31/12/2019 của UBND TP Hà Nội có công bố bề Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024. Theo đó, bảng giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những...

Xem thêm
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2020
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2020
Đăng ngày: 01/04/2021

Ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020 kèm theo Quyết định này.

Xem thêm
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2020
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2020
Đăng ngày: 18/02/2020

Thông báo 1240/QĐ-BTC: v/v công bố danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020...

Xem thêm
THÔNG BÁO SỐ 63/TB-BTC NGÀY 15/1/2020 CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2020
THÔNG BÁO SỐ 63/TB-BTC NGÀY 15/1/2020 CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN...
Đăng ngày: 18/02/2020

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày...

Xem thêm
THÔNG BÁO SỐ 39/TB-BTC NÀY 11/01/2018 CỦA BỘ TÀI CHÍNH V/V CÔNG BỐ DS TĐV ĐỦ ĐK HÀNH NGHỀ TĐG TS NĂM 2018 TẠI CÁC DN TĐG ĐƯỢC CẤP GIẤY CN ĐỦ ĐK KD DV TĐG
THÔNG BÁO SỐ 39/TB-BTC NÀY 11/01/2018 CỦA BỘ TÀI CHÍNH V/V CÔNG BỐ DS TĐV ĐỦ ĐK HÀNH NGHỀ TĐG TS NĂM 2018 TẠI CÁC DN TĐG ĐƯỢC CẤP GIẤY CN ĐỦ ĐK KD DV TĐG
Đăng ngày: 27/02/2018

Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông nằm trong danh sách các công ty thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản được BTC công bố trong TB...

Xem thêm
THÔNG TƯ SỐ 122/2017/TT-BTC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ SỐ 12
THÔNG TƯ SỐ 122/2017/TT-BTC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ SỐ 12
Đăng ngày: 27/02/2018

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 122/2017/TT-BTC kèm theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 - Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp....

Xem thêm
THÔNG TƯ SỐ 323/2016/TT-BTC NGÀY 16/12/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TĐG.
THÔNG TƯ SỐ 323/2016/TT-BTC NGÀY 16/12/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TĐG.
Đăng ngày: 27/02/2018

Thông tư số 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá...

Xem thêm
CÔNG VĂN SỐ 117/BTC-QLG NGÀY 5/01/2018 CỦA BTC V/V NHẮC NHỞ CÁC DN TĐG THỰC HIỆN ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TĐG
CÔNG VĂN SỐ 117/BTC-QLG NGÀY 5/01/2018 CỦA BTC V/V NHẮC NHỞ CÁC DN TĐG THỰC HIỆN ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TĐG
Đăng ngày: 27/02/2018

Công văn số 117/BTC-QLG ngày 5/01/2018 của Bộ Tài chính V/v nhắc nhở các doanh nghiệp Thẩm định giá thực hiện đúng các quy định pháp luật về TĐG...

Xem thêm

Đối tác và khách hàng của chúng tôi