Đang thực hiện
Hotline : 091.437.4456
Giai phap top adv

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2022
Đăng ngày: 10/03/2022

Thông báo về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2022 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Xem thêm
CHÍNH SÁCH VỀ ĐẤT ĐAI, BẤT ĐỘNG SẢN CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3/2022
CHÍNH SÁCH VỀ ĐẤT ĐAI, BẤT ĐỘNG SẢN CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3/2022
Đăng ngày: 10/03/2022

Nhiều chính sách mới về đất đai, bất động sản bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3/2022\r\n

Xem thêm
THÔNG TƯ SỐ 28/2021/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH : BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 12
THÔNG TƯ SỐ 28/2021/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH : BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 12
Đăng ngày: 10/03/2022

Ngày 27/04/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 28/2021/TT-BTC về việc ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 (Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp).\r\n

Xem thêm
BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ NHẰM HỖ TRỢ, THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO ĐỐI TƯỢNG CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19
BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ NHẰM HỖ TRỢ, THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO ĐỐI TƯỢNG CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19
Đăng ngày: 10/03/2022

Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19\r\n

Xem thêm
BỘ TÀI CHÍNH YÊU CẦU CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ
BỘ TÀI CHÍNH YÊU CẦU CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ
Đăng ngày: 10/03/2022

Ngày 12/1, Bộ Tài chính có công văn số 462/BTC-QLG gửi các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và công văn số 463/BTC-QLG gửi các công ty thẩm định giá nhằm tăng cường chấn chỉnh hoạt động thẩm định...

Xem thêm
HƯỚNG DẪN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỔ PHẦN HÓA
HƯỚNG DẪN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỔ PHẦN HÓA
Đăng ngày: 10/03/2022

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 05/2022/TT-BTC hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý...

Xem thêm
THÔNG TƯ SỐ 125/2021/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 37/2018/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2018
THÔNG TƯ SỐ 125/2021/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 37/2018/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2018
Đăng ngày: 10/03/2022

Thông tư số 125/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày...

Xem thêm
THÔNG BÁO CÔNG BỐ DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VÈ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TẢI SẢN NĂM 2021.
THÔNG BÁO CÔNG BỐ DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VÈ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TẢI SẢN NĂM 2021.
Đăng ngày: 05/04/2021

Thông báo số 1079/TB-BTC về việc công bố danh sách thẩm định viên vè giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tải sản năm 2021.

Xem thêm
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2021 TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2021 TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đăng ngày: 01/04/2021

\\r\\n Ngày 25/01/2021, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định 01/2021/QĐ-UBND, 02/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trong một số trường hợp. Cụ thể:

Xem thêm
BẢNG GIÁ ĐẤT HÀ NỘI 2021 CẬP NHẬT MỚI NHẤT
BẢNG GIÁ ĐẤT HÀ NỘI 2021 CẬP NHẬT MỚI NHẤT
Đăng ngày: 01/04/2021

\r\n Theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ban hành ngày 31/12/2019 của UBND TP Hà Nội có công bố bề Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024. Theo đó, bảng giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những...

Xem thêm
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2020
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2020
Đăng ngày: 01/04/2021

Ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020 kèm theo Quyết định này.

Xem thêm
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2020
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2020
Đăng ngày: 18/02/2020

Thông báo 1240/QĐ-BTC: v/v công bố danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020...

Xem thêm
THÔNG BÁO SỐ 63/TB-BTC NGÀY 15/1/2020 CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2020
THÔNG BÁO SỐ 63/TB-BTC NGÀY 15/1/2020 CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN...
Đăng ngày: 18/02/2020

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày...

Xem thêm
THÔNG BÁO SỐ 39/TB-BTC NÀY 11/01/2018 CỦA BỘ TÀI CHÍNH V/V CÔNG BỐ DS TĐV ĐỦ ĐK HÀNH NGHỀ TĐG TS NĂM 2018 TẠI CÁC DN TĐG ĐƯỢC CẤP GIẤY CN ĐỦ ĐK KD DV TĐG
THÔNG BÁO SỐ 39/TB-BTC NÀY 11/01/2018 CỦA BỘ TÀI CHÍNH V/V CÔNG BỐ DS TĐV ĐỦ ĐK HÀNH NGHỀ TĐG TS NĂM 2018 TẠI CÁC DN TĐG ĐƯỢC CẤP GIẤY CN ĐỦ ĐK KD DV TĐG
Đăng ngày: 27/02/2018

Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông nằm trong danh sách các công ty thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản được BTC công bố trong TB...

Xem thêm
THÔNG TƯ SỐ 122/2017/TT-BTC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ SỐ 12
THÔNG TƯ SỐ 122/2017/TT-BTC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ SỐ 12
Đăng ngày: 27/02/2018

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 122/2017/TT-BTC kèm theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 - Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp....

Xem thêm
THÔNG TƯ SỐ 323/2016/TT-BTC NGÀY 16/12/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TĐG.
THÔNG TƯ SỐ 323/2016/TT-BTC NGÀY 16/12/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TĐG.
Đăng ngày: 27/02/2018

Thông tư số 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá...

Xem thêm
CÔNG VĂN SỐ 117/BTC-QLG NGÀY 5/01/2018 CỦA BTC V/V NHẮC NHỞ CÁC DN TĐG THỰC HIỆN ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TĐG
CÔNG VĂN SỐ 117/BTC-QLG NGÀY 5/01/2018 CỦA BTC V/V NHẮC NHỞ CÁC DN TĐG THỰC HIỆN ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TĐG
Đăng ngày: 27/02/2018

Công văn số 117/BTC-QLG ngày 5/01/2018 của Bộ Tài chính V/v nhắc nhở các doanh nghiệp Thẩm định giá thực hiện đúng các quy định pháp luật về TĐG...

Xem thêm
BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 11
BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 11
Đăng ngày: 21/02/2018

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. (Ban hành kèm theo Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Xem thêm
DỰ THẢO TT BAN HÀNH TIÊU CHUẨN TĐGVN SỐ 11
DỰ THẢO TT BAN HÀNH TIÊU CHUẨN TĐGVN SỐ 11
Đăng ngày: 14/11/2016

Các TCTĐGVB bao gồm: TC số 10 – Phương pháp thặng dư và TC số 11 – Phương pháp lợi nhuận ban hành kèm theo Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng BTC về việc...

Xem thêm
TT 28/2015/TT-BTC NGÀY 06/03/2015 BAN HÀNH TC TĐG SỐ 05, 06, 07
TT 28/2015/TT-BTC NGÀY 06/03/2015 BAN HÀNH TC TĐG SỐ 05, 06, 07
Đăng ngày: 14/11/2016

TCTĐG VN số 05 - Quy trình thẩm định giá; TCTĐG VN số 06 - Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá; TCTĐG VN số 07 - Phân loại tài sản trong TĐG ...

Xem thêm
TT  20/2015/TT-BTNMT BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KTKT PHỤC VỤ ĐỊNH GIÁ ĐẤT
TT 20/2015/TT-BTNMT BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KTKT PHỤC VỤ ĐỊNH GIÁ ĐẤT
Đăng ngày: 14/11/2016

Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán Ngân sách Nhà nước phục vụ công tác định giá đất 

Xem thêm
TT 126/2015/TT-BTC NGÀY 20/08/2015 BAN HÀNH TC TĐGVN SỐ 08, 09 và 10
TT 126/2015/TT-BTC NGÀY 20/08/2015 BAN HÀNH TC TĐGVN SỐ 08, 09 và 10
Đăng ngày: 25/10/2016

Các TCTĐGVN bao gồm: TC số 07, TC số 08, TC số 09 ban hành kèm theo Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của BTC hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành...

Xem thêm
TT 23/2014/TT-BTNMT NGÀY 19/05/2014 QUY ĐỊNH VỀ GCN QSDĐ, QSH NHÀ Ở...
TT 23/2014/TT-BTNMT NGÀY 19/05/2014 QUY ĐỊNH VỀ GCN QSDĐ, QSH NHÀ Ở...
Đăng ngày: 25/10/2016

Thông tư này quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

Xem thêm
NĐ 43/2014/NĐ-CP QĐ CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI
NĐ 43/2014/NĐ-CP QĐ CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI
Đăng ngày: 25/10/2016

Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (sau đây gọi là Luật Đất đai); Việc quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ ...  

Xem thêm
BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI NĂM 2015
BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI NĂM 2015
Đăng ngày: 24/10/2016

Ngày 29/12/2014, UBND TP Hà Nội đã ký hành Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội. QĐ được áp dụng từ 1/1/2015 đến 31/12/2019...

Xem thêm
QĐ SỐ 02/2016/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ XÂY DỰNG NHÀ Ở, NHÀ...
QĐ SỐ 02/2016/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ XÂY DỰNG NHÀ Ở, NHÀ...
Đăng ngày: 24/10/2016

Ban hành giá XD mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi NN thu hồi đất trên địa bàn TP HN; QĐ này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2016 và thay thế QĐ số 95/2014...

Xem thêm
Thông tư số: 06/2014/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2014 ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13
Thông tư số: 06/2014/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2014 ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13
Đăng ngày: 24/10/2016

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 02 năm 2014 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh về Bộ Tài chính để hướng dẫn giải quyết và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Xem thêm
Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03, 04 số: 158/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2014
Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03, 04 số: 158/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2014
Đăng ngày: 24/10/2016

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; Các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam bao gồm: Tiêu chuẩn số 01 – Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá tài sản, Tiêu chuẩn số 03 – Những quy tắc đạo...

Xem thêm

Đối tác và khách hàng của chúng tôi