Đang thực hiện
Hotline : 091.437.4456
Giai phap top adv

THẨM ĐỊNH GIÁ


"Thẩm định giá
 
là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá."
(Điều 4 - Luật giá 2012).
THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN VÔ HÌNH
THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN VÔ HÌNH
Đăng ngày: 05/04/2021

Dịch vụ thẩm định giá trị tài sản vô hình của OVI sẽ giúp cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu thẩm định giá trong việc: mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng; xác định giá trị tài sản phục vụ tranh tụng; tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính; đầu...

Xem thêm
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Đăng ngày: 05/04/2021

Dịch vụ thẩm định dự án của OVI sẽ giúp cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp phát hiện, bổ sung những thiếu sót trong từng nội dung phân tích của dự án, mang lại những thông tin và kết quả hữu ích để nhà đầu tư có quyết định đúng đắn trong việc sử dụng đồng vồn sử hữu phục vụ cho các tổ chức, cá...

Xem thêm
THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
Đăng ngày: 05/04/2021

Dịch vụ thẩm định giá trị doanh nghiệp của OVI sẽ giúp cho các công ty tư nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhà nước... trong việc: chứng minh năng lực tài chính; cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh; phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A); thành lập hoặc...

Xem thêm
THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC, THIẾT BỊ
THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC, THIẾT BỊ
Đăng ngày: 05/04/2021

Dịch vụ thẩm định máy móc thiết bị của OVI sẽ phục vụ các chủ đầu tư, doanh nghiệp, công ty bảo hiểm, cá nhân... trong việc: mua bán, chuyển nhượng; vay vốn ngân hàng, cho thuê tài chính, cầm cố, thanh lý; góp vốn liên doanh; cổ...

Xem thêm
THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
Đăng ngày: 05/04/2021

Dịch vụ thẩm định giá Bất động sản của OVI sẽ giúp cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu thẩm định giá trong việc: bảo toàn tài sản, mua bán tài sản, biến động chủ quyền tài sản của doanh nghiệp, chuyển nhượng bất động...

Xem thêm

Đối tác và khách hàng của chúng tôi