Đang thực hiện
Hotline : 091.437.4456
Giai phap top adv

THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Đăng ngày 05/04/2021

Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông chuyên cung cấp dịch vụ thẩm định giá hàng đầu Việt Nam, các dịch vụ thế mạnh của OVI bao gồm: Dịch vụ thẩm định giá Bất động sản; Dịch vụ Thẩm định giá Động sản; Dịch vụ thẩm định dự án đầu tư; Dịch vụ thẩm định giá trị doanh nghiệp ...

Thẩm định giá trị Doanh nghiệp
được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc: Điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ; Đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty; Xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp...

 • Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng
 • Chứng minh năng lực tài chính
 • Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh; Phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn
 • Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A); Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp...
 • Phương pháp giá trị tài sản thuần
 • Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức
 • Phương pháp chiết khấu lợi nhuận
 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền
 • Phương pháp hệ số giá/thu nhập(P/E)
3. Các khu vực thẩm định chủ chốt trong quá trình “Thẩm định giá trị doanh nghiệp"
 • Các yếu tố khách quan: Phân tích ngành; Ảnh hưởng của tình hình và xu hướng kinh tế quốc gia; Các yếu tố cạnh tranh bên ngoài
 • Các yếu tố chủ quan: Các báo cáo tài chính - Đảm bảo độ chính xác; Tài sản - Xác thực giá trị, tình trạng, và quyền sở hữu; Nguồn nhân lực - Xác định điểm mạnh, điểm yếu của đội ngũ nhân viên; Chiến lược bán hàng - Phân tích các chính sách bán hàng, bao gồm các đánh giá về tính hiệu quả và không hiệu quả; Marketing - Xem xét tính hiệu quả của các chương trình, chiến lược marketing; Lĩnh vực hoạt động - đánh giá lĩnh vực hoạt động của công ty; Đối thủ cạnh tranh - Hiểu và nắm bắt được các mối đe dọa cạnh tranh tiềm tàng; Hệ thống quản lý nội bộ - hiệu quả chưa? Có cần thiết cải tiến không?; Các vần đề về luật pháp - thuế, cơ cấu vốn…; Các hợp đồng và hợp đồng cho thuê; Hệ thống các nhà cung cấp - Độ tin cậy cũng như các điều khoản thương mại...
4. Hồ sơ thẩm định
Bảng cân đối kế toán thời điểm thẩm định giá; Bảng kết quả hoạt động kinh doanh thời điểm thẩm định giá; Bảng lưu chuyển tiền tệ; Bảng cân đối tài khoản thời điểm thẩm định giá; Phương án sản xuất kinh doanh của DN trong 1-5 năm (nếu có); Các bảng đối chiếu các tài khoản; Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; Các khoản đầu tư ngắn và dài hạn; Các khoản phải thu, phải trả; Hàng tồn kho, công cụ dụng cụ; Các khoản vay ngắn và dài hạn; Chênh lệch tỷ giá trong thanh toán; Bảng kê chi tiết tài sản cố định tại thời điểm cổ phần hoá; Các văn bản pháp lý khác liên quan đến cổ phần hoá; Các thông tin về DN như: nhãn hiệu, chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing (gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối và khuyến mãi) trong thời gian 5 năm tới...;  Tất cả các giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản (bất động sản và động sản) của DN...
5. Khách hàng
Các công ty tư nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhà nước; Đã và đang chuẩn bị cổ phần hóa; Dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể về quyền sở hữu hoặc cơ cấu vốn của công ty: sáp nhập, liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn, mua bán công ty hoặc nhượng quyền kinh doanh…; Chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng; Đang trên đà phát triển và mở rộng qui mô hoạt động, hoặc có sự thay đổi về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Hướng dẫn yêu cầu thẩm định:
Khách hàng cần gửi:

 • Yêu cầu thẩm định nêu rõ hạng mục yêu cầu thẩm định, thời gian và địa điểm giám định, người liên hệ, thời gian dự kiến.
 • Tài liệu liên quan đến tài sản cần thẩm định giá.


 tham dinh gia tri doanh nghiep
 

GIÁM ĐỊNH VẬT TƯ, MÁY MÓC, THIẾT BỊ
05/04/2021
Dịch vụ giám định máy móc thiết bị của OVI giúp các nhà nhập khẩu/ nhà đầu tư hay các...
THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
05/04/2021
Dịch vụ thẩm định giá Bất động sản của OVI sẽ giúp cho các tổ...
THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC, THIẾT BỊ
05/04/2021
Dịch vụ thẩm định máy móc thiết bị của OVI sẽ phục vụ các chủ...
DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM
05/04/2021
Dịch vụ giám định bảo hiểm của OVI sẽ giúp các chủ đầu tư, doanh nghiệp, công ty bảo...
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline 1:024.6260.5645

Hotline 2:090.459.9898

Hotline 3:091.437.4456

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần
Chúng tôi trên MXH

Đối tác và khách hàng của chúng tôi