Đang thực hiện
Hotline : 091.437.4456
Giai phap top adv

THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỘNG SẢN

Danh Mục Các Hồ Sơ, Tài Liệu Phục Vụ Công Tác Thẩm Định Giá Bất Động Sản Bao Gồm: Tờ Trình Dự Tóan Mua Sắm Tài Sản Được Phê Duyệt, Hóa Đơn Chứng Từ...
THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
Đăng ngày: 05/04/2021

Dịch vụ thẩm định giá Bất động sản của OVI sẽ giúp cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu thẩm định giá trong việc: bảo toàn tài sản, mua bán tài sản, biến động chủ quyền tài sản của doanh nghiệp, chuyển nhượng bất động...

Xem thêm

Đối tác và khách hàng của chúng tôi