Đang thực hiện
Hotline : 091.437.4456
Giai phap top adv

THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Hồ Sơ, Tài Liệu Liên Quan Để Tiến Hành Xác Định Giá Doanh Nghiệp Bao Gồm: Bảng Cân Đối Kế Toán Thời Điểm Thẩm Định Giá, Bảng Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh...
THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN VÔ HÌNH
THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN VÔ HÌNH
Đăng ngày: 05/04/2021

Dịch vụ thẩm định giá trị tài sản vô hình của OVI sẽ giúp cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu thẩm định giá trong việc: mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng; xác định giá trị tài sản phục vụ tranh tụng; tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính; đầu...

Xem thêm

Đối tác và khách hàng của chúng tôi